Välkommen till Föreningen Norns Bruks Vänners hemsida!!

Kapellet Biblioteket Skolan Smedjan Hyttan
Ovanlig vår

PROGRAMÄNDRINGAR PÅ NORN PGA CORONAPANDEMIN

Norndagen genomförs i huvudsak som planerat
Nordagen den 2 augusti kl 13.00 planeras att genomföras i stort sett som vanligt. Deltagarna kommer att uppmanas att hålla avstånd och visningarna inomhus kommer att ske med bara ett par, tre personer åt gången. Vissa inomhusvisningar slopas.